BEELDENGEMAAKT VANUIT EEN VISIE

We zitten in een sterk veranderende wereld, en grote veranderingen zijn gaande!

Zoveel veranderd in o.a techniek, in milieu en in de fysica

De kwantumfysica heeft de laatste 100 a 150 jaar zoveel op zijn kop gezet, alles wat we dachten te weten, is anders geworden 

De kwantum theorie heeft het over andere dimensies, andere wetten, zwarte materie en energie, anti materie  e.a. 

Een voor ons vertrouwde  bewustzijn helemaal onbegrijpelijk ,(vanuit de Esoterische kennis al wel bekend)

Het is het maken van een kwantum sprong. Ook in ons bewustzijn kunnen we een kwantum sprong maken!

Alles om ons heen, van het kleinste atoom deeltje tot de hele kosmos is in wezen trillingen, energie!

Nieuwe trillingen kunnen veel los maken, en ook chaos veroorzaken. Dit is de tijd van de overgang van het Vissen tijdperk ( 2000 jaar ) naar het Watermantijdperk (2000 jaar ) met andere energie. 

Al 40 jaar verdiep ik me in de mogelijkheden van een veranderend bewustzijn  ( mystiek Oosterse filosofie, esoterie), doe onderzoek bij me zelf en anderen, en kom zo tot wonderlijke ontdekkingen!

De toegang krijgen tot  de verborgen mogelijkheden in je zelf, je hogere potentieel, en vooral tot de 

Kern, de Bron, die diep in ieder mens verborgen ligt. 

Mijn schetsen, die ik intuitief heb gemaakt, in een soort trance, heb ik in deze beelden trachten uit te werken.

Een mensbeeld, verbonden is met energie, verbonden met een mandala, en verbonden met die andere werelden ! 

Ik heb veel mandala’s gemaakt,  mandala’s  zijn cirkels die een spiegel kunnen zijn van je psyche met een centrum, de Bindu, ( dit  symbool staat  voor het  Eeuwige NU)  

Ik studeerde op de academie af met titel : “ mens en zijn omgeving,” nu wordt het vervolgt met : “mens en zijn kosmische omgeving”

Zie hier mijn vrije werk.

    

Wie ben ik?

Geboren in 1942 in Djocjacarta Indonesia.

Opleiding  tekenlerares   Tilburg, 20 jaar les gegeven als docent,  opleiding  academie Amsterdam ( 2 jaar), Arnhem ( 4 jaar)

Genezend tekenen Zutphen (1 jaar)                                                                                                               Veel    gereisd oa in Azie, oa  verblijf in ashram Pondycherry India, 

35 jaar werkzaam als kunstenaar, portret en sneltekenaar 

Les gegeven in atelier, oa mandala tekenen ( ik heb me in mandala symboliek  verdiept)   


Tine Cuijpers  

Karikaturiste/Kunstenares

T  024 - 3605004

M 06 30 33 93 88

E  info@tinecuijpers.nl